Område

Tæt på det meste

Kongerslev ligger i Aalborg Kommune. Byen voksede op som stationsby på Aalborg-Hadsund-banen (1900-69) og havde omkring 1970 stor tilvækst. Byen ligger i et bakket landskab med Kongerslev Præstegårdshede, hvoraf 20 ha blev fredet i 1961. Undergrundens kalk ligger nær overfladen og udnyttes i litorinaskrænten øst for byen. Et mosebrug producerer sphagnum fra Lille Vildmose på litorinafladen mod øst.

Stednavnet kommer efter Nørre Kongerslev, 1390 Nørkwngæslef, af konge og -lev 'arv, ejendom'.

Øst for Kongerslev ligger et fredet område på 160 ha omfattende bakken Ørnebjerg, løvskoven Purkerne og højmose, tilhørende herregården Kongstedlund; fredet 1961.

Kongerslev aalborg

© 2020 Samråd 9293.